Auteur: Redactie

23 november 2022 – V.O.L. MEET-UP

De ontwikkeling van het sociaal domein gaat uit van “de kracht van samen”. De sociale basis (het enorme scala aan vrijwilligersorganisaties en -netwerken en bewonersinitiatieven) is daarbij de drager van het sociaal domein: aanpak vanuit de sociale basis gaat altijd vóór aanvullende ondersteuning bij problemen van bewoner.

– Citaat Koersdocument Sociaal Domein, 2018 –

Beste lezer,

Leeuwarden kent een sterke sociale basis met vele vrijwilligersorganisaties die allemaal een ander aandachtsgebied hebben, maar in de praktijk ook een mooie gemeenschappelijke missie hebben zoals goed verwoord in het koersdocument van de gemeente Leeuwarden uit 2018.

Inmiddels hebben we als vrijwilligersorganisaties niet stil gezeten en zijn we betrokken bij diverse initiatieven in het sociale domein. Denk aan de buurt- en dorpskamers en de werkgroep WMO. Ook in recentere plannen van de gemeente Leeuwarden hebben we als vrijwilligersorganisaties een belangrijke plek gekregen. Dat begon allemaal in 2018 met het document “de sociale basis aan het woord” waarin op grond van een onderzoek onder 45 vrijwilligersorganisaties verwoord wordt wat de sociale basis kan betekenen voor de inwoners van Leeuwarden.

We zijn een paar jaar verder. In 2020 werd de samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties geformaliseerd door de oprichting van V-O-L (vereniging Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden). En toen brak corona uit en is er (te) weinig gebeurd.

Inmiddels zijn we als bestuur weer bij elkaar gekomen en hebben we gepraat met besturen van vrijwilligersorganisaties, met buurt- en dorpskamers en met ambtenaren van de gemeente Leeuwarden. De conclusie is dat het tijd wordt onze samenwerking nieuw leven in te blazen.

DE KRACHT VAN SAMEN nieuw leven in te blazen.

Dat klinkt mooi, en we willen graag met elkaar bekijken of dit echt zo is. En of iedereen dat vindt. En als dat zo is, hoe we dat dan gaan organiseren. Kortom: WERK AAN DE WINKEL

Dat gaan we doen op woensdagavond 23 november 2022. We beginnen om 18.30u met een buffet en een inspirerende spreker. Vervolgens gaan we om 19.30 uur aan de slag met een WORKSHOP onder leiding van de Sesam Academie. Het belooft een creatieve avond te worden, waarin ruimte is voor nieuwe en zelfs wilde ideeën, en waarin we ook gaan kijken wat je als vrijwilligersorganisatie nodig hebt om meer te kunnen doen voor je deelnemers en vrijwilligers. En wat samen optrekken daarin kan betekenen.

Kortom een avond van ontmoeten, eten en inspiratie.

We willen graag dat jij hier bij bent. Meld je nu aan door hier te klikken

Tot dan!

Bestuur V-O-L,
Erik Blank, Bram Arnold, Keimp Pijpstra en Hans Den Hertog

Contact: secretaris@v-o-l.nl / 06 2325 9207

Meet-up

Lees verder

30 november – Algemene Ledenvergadering

Op 30 november organiseert V-O-L haar derde ledenvergadering. De agenda en de stukken worden per e-mail naar de aangesloten leden verzonden.

Graag tot ziens op 30 november.

Lees verder

14 september – Algemene Ledenvergadering

OP 14 september organiseert V-O-L haar tweede ledenvergadering. De agenda en de stukken worden per e-mail naar de aangesloten leden verzonden.

Graag tot ziens op 14 september.

Lees verder

Welkom op de website van V-O-L

Wilt u meepraten over het vrijwilligerswerk in uw wijk of dorp? Wij organiseren in mei en juni 4 bijeenkomsten in de gemeente Leeuwarden, waarin dat kan. Binnenkort worden de data, de locaties en de inhoud van de bijeenkomsten bekend gemaakt. Via het contactformulier op deze site kunt u zich aanmelden, dan sturen wij u ook een uitnodiging. Hebt u de afgelopen tijd uitnodigingen van ons ontvangen, dan hoeft u niets te doen.

Lees verder