Over V-O-L

Wij zijn V-O-L, Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden. De initiatiefgroep van V-O-L bestaat uit Humanitas Leeuwarden, Stichting AanZet en Support Fryslan. V-O-L zet zich sinds december 2017 in om de samenwerking tussen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en andere betrokken partijen in Leeuwarden te versterken en voor het versterken van de positie en rol van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers en organisaties staat bewust los van elkaar omdat V-O-L zich wil inzetten voor zowel de vrijwilliger als de vrijwilligersorganisatie en initiatieven.

De afgelopen maanden zijn veel gesprekken gevoerd over de rol en positie van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in het sociale domein Leeuwarden. In mei en juni gaat de initiatiefgroep bijeenkomsten beleggen in de wijken en dorpen van Leeuwarden om verder in kaart te brengen hoe de sociale basis is georganiseerd, welke ondersteuningsbehoefte er leeft, welke leemtes er zijn en hoe zo efficient mogeljik kan worden samengewerkt.