Over V-O-L

V-O-L is een vereniging van vrijwilligersorganisaties binnen de Gemeente Leeuwarden. Zij is opgericht om de sociale basis te versterken. Zij doet dit door het behartigen van de collectieve belangen van de vrijwilligersorganisaties in Leeuwarden. Elke zelfstandige non-profit vrijwilligersorganisatie die de doelstellingen onderschrijft kan lid worden.

V-O-L vindt het van belang dat vrijwilligersorganisaties elkaar leren kennen en van elkaars kennis en ervaring gebruik maken. Tevens dat vrijwilligersorganisaties, daar waar zinvol, naar elkaar doorverwijzen. Zij  wil de samenwerking binnen het georganiseerde vrijwilligerswerk in Leeuwarden stimuleren.

Dat doet zij door:

  • actief en regelmatig de behoeften te peilen onder de leden en overige vrijwilligersorganisaties.
  • de collectieve belangen te behartigen bij derden (de gemeente en aanbieders van diensten etc.).
  • de waardering voor de vrijwilliger te bevorderen in welke vorm dan ook.
  • samenwerking en informatie-uitwisseling tussen organisaties te stimuleren waar dat door de leden gewenst is.
  • de ondersteuning en facilitering op gebied van scholing, werving vrijwilligers, organisatorische- financiële- en juridische advisering te bevorderen.
  • het beleggen van algemene ledenvergaderingen

Momenteel zijn 20 organisaties lid van V-O-L. Het kunnen wijk- of dorps organisaties zijn, maar ook organisaties die zich op een specifiek doelgroep richting ( bijvoorbeeld jongeren) of een speciaal thema ( schulden).  De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan. Deze heeft het bestuur verkozen en bepaald het beleid van de vereniging.

Concreet is V-O-L nu nauw betrokken bij de ontwikkeling van de dorps- en buurkamers en samen met de Gemeente Leeuwarden bij het verder vormgeven van de sociale basis. Er wordt nu niet meer over, maar met de vrijwilligers gesproken. Zij is zo een serieuze gesprekspartner geworden voor de Gemeente en andere van belang zijnde organisaties.

V-O-L vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties uit deze gemeente lid worden, zodat zij rekenen op een brede ondersteuning van haar inzet. Een inzet die ten goede kan komen aan alle betrokken organisaties.

U kunt lid worden door het aanmeldformulier in te vullen of door u aan te melden bij de secretaris van het bestuur, Hans den Hertog.  Het lidmaatschap bedraagt € 50,00 per jaar.